سیستم ایمنی کامپیوتری جرثقیل های تادانو AML

جرثقیل متحرک
اکتبر 30, 2019
بازدید : 826 بازدید

آشنایی با کامپیوتر جرثقیل های تادانو

سیستم ایمنی کامپیوتری جرثقیل به منظور جلوگیری از بیش باری و یا واژگونی جرثقیل تعبیه و نصب شده است.

در این سیستم ها علاوه بر اندازه گیری و نمایش لحظه ای مقادیری  مانند : وزن بار اعمال شده – وزن بار مجاز- طول بوم – زاویه بوم و شعاع کار  ، مقدار لنگر حاصل از بار و تاثیر بوم جرثقیل نیز اندازه گیری و نمایش داده می شود. مقدار لنگر معمولا روی یک توار بصورت درصد نمایش داده می شود. (شماره 4 روی شکل)

در صورتی که مقدار لنگر از حد مجاز عدول کند، برخی از عملکردهای جرثقیل محدود می شود. این عملکرد باعث حفاظت جرثقیل از بیش باری و یا واژگونی می گردد.

در این بخش قسمت های مختلف سیستم ایمنی کامپیوتری جرثقیل های تادانو توضیح داده می شود.

4
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید