جیب جرثقیل

جرثقیل متحرک
مارس 16, 2020
بازدید : 220 بازدید

جيب:
در موارديكه طول بوم براي انجام كارهاي ارتفاعي و بارهای سبك كافي نباشد ، يك قسمت ديگر روي بوم اضافه مي شود كه به آن جيب گفته مي شود. جيب ممكن است در امتداد بوم نصب شود و يا اينكه نسبت به امتداد بوم زاويه داشته باشد.

زاويه خارج از محور بودن جيب نسبت به امتداد خط مرکز بوم  را افست جيب مي گويند.

در جرثقيل هاي سبك جيب يك قسمتي است ولي در جرثقيل هاي بالاي 25 تن عموما جيب دو مرحله اي است .

قسمت دوم در داخل قسمت اصلي قرار گرفته كه در موقع نياز بصورت كشويي بيرون كشيده شده و توسط پين ثابت مي شود.

زاويه ي افست جيب عملكرد جيب براي بارهاي سبك و حجيم

 

جیب ممکن است بر اساس ظرفیت جرثقیل طول های متفاوتی داشته باشد. یک جدول باربرداری برای جیب در زوایای مختلف جیب نسبت به بوم بایستی موجود باشد.
نصب جیب باعث می شود که فضای زیادی بین لبه ی بیرونی بوم و قلاب جیب ایجاد شود. این فضا هنگام کار جرثقیل در عملیات نصب اسکلت فلزی و ساختمان سازی بسیار مفید است.
بطور معمول جیب دارای یک لا سیم می باشد که ظرفیت آن مساوی ظرفیت یک لای سیم وینچ اصلی جرثقیل است.
جز دو مواردی که توسط سازنده مجاز شده است . به هیچ وجه بطور همزمان جیب و بوم را استفاده نکنید.
هنگامی که جیب روی بوم نصب شده و استفاده نمی شود، بخاطر وزن اضافه شده روی بوم بار مجاز بوم اصلی بایستی بر اساس مقادیر تعیین شده در راهنمای جرثقیل کاهش یابد.
در صورت نیاز قبل از نصب جیب تبدیل مربوط به جیب را روی سر بوم ببندید.

تبدیل برای نصب جیب معمولاً روی جرثقیل های بوم شبکه ای تعبیه شده است.

جیب بایستی قبل از نصب روی بوم جرثقیل بطور کامل مونتاژ شود.

مهار جلوی جیب بایستی با عبوردادن آن روی قرقره ی سر و کل جیب به دوطرف تبدیل های مربوط به مهار روی سر جیب نصب شود.
جیب های تاشو
در جرثقیل های بوم هیدرولیک هنگامی که جیب مورد استفاده نمی باشد روی بوم اصلی خوابانده می شود.

نصب جیب
برای نصب جیب روی بوم های شبکه ای ابتدا جیب را که قبلاً مونتاژ شده است روی سر بوم و در پایین متصل نمایند. سپس سیم های نگهدارنده ی پشت جیب را به دکل جیب متصل نموده و دکل جیب را بالا ببرید. سیم های نگهدارنده ی پشت جیب در موقعیت های مختلفی از بوم ممکن است بسته شود. فاصله ی محل بستن سیم پشت جیب از سر بوم بایستی حداقل به اندازه ی طول جیب باشد. میزان زاویه ی جیب پشت به سر بوم را مشخص نموده و سیم های اضافی را به بوم ببندید. میزان زاویه ی مجاز جیب نسبت به امتداد بوم معمولاً تا 25 درجه مجاز می باشد.

نهایتاً سیم وینچ جیب را از بالای بوم عبورداده و از قرقره داخل دکل جیب و قرقره سر جیب بگذرانید و هوک را ببندید.
برای مهار مناسب جیب طول سیم های مهار جلوی دکل جیب و پشت آن بایستی یکسان بوده یا طول سیم پشت دکل کمی بلندتر باشد.

ظرفیت جیب
ظرفیت جیب با کاهش زاویه ی بوم نسبت به زمین کاهش می یابد.
همچنین با افزایش زاویه افست جیب (زاویه ی جیب نسبت به امتداد بوم) ظرفیت کاهش می یابد.

جیب بایستی مجهز به متوقف کننده هایی باشد که در صورتی که بیش از 5 درجه نسبت به امتداد بوم بالا رفت آنرا مهار نماید.
استفاده از سیم بکسل در زیر جیب به این منظور کافی نمی باشد.
ظرفیت بوم و جیب با یک طول مشخص نبست به ظرفیت بوم با همان طول در زاویه بوم مساوی کمتر خواهد بود.

3
امتیاز :
جیب جرثقیل
4 از 2 رای
دیدگاهتان را بنویسید