اصول باربرداری و ریگری جرثقیل

ابزار باربرداری
ژوئن 6, 2019
بازدید : 748 بازدید

اصول باربرداری و ریگری جرثقیل

در برنامه ریزی عملیات باربرداری عوامل متعددی بایستی در نظر گرفته شود. این عوامل به شرح زیر می باشند.

ملاحظات ریگری

–        انتخاب صحیح ابزار باربرداری (نوع و ظرفیت)

–        کنترل و هدایت بار

–        قرار گرفتن مرکز ثقل بار زیر قلاب

–        اتصال مناسب اسلینگ جهت کنترل بار و مرکز ثقل

–        هماهنگی پایه های اسلینگ

–        درگیری کافی و کامل اسلینگ به بار

–        ضریب اصطکاک بین بار و اسلینگ

–        آزاد بودن بار برای جابجایی

–        ظرفیت اسلینگ بسته به زاویه ِی آن

حفاظت اسلینگ از لبه های بار و حفاظت بار از اسلینگ

–        ملاحظات بار:

–        وزن بار

–        ابعاد بار

–        مرکز ثقل بار

–        استحکام و وضعیت نقاط بستن بار

–        ایستایی ساختاری بار (انعطاف یا خمش)

–        اشیائی که ممکن است از روی بار سقوط کند

–        سطوح یا گوشه های بار که خسارت ایجاد می کند

 

ملاحظات مربوط به جرثقیل

–        استفاده از یک یا چند جرثقیل

–        حداکثر شعاع کار

–        بارمجاز جرثقیل

–        نسبت وزن بار به بار مجاز

–        فاصله ی بوم و بار

–        فاصله تا ساختمانها -موانع و تجهیزات

–        خطوط انتقال برق و خطرات محیطی

–        آزاد بودن مسیر جابجایی بار

–        بازرسی و گواهی سلامت جرثقیل

–        عوامل محیلی

–        باد

–        آب  وهوا

–        روشنایی و قابلیت دید

–        درجه حرارت محیط و درجه حرارت بار

–        استحکام زمین

–        تاسیسات و کانال های زیر زمینی

 

ملاحظات مربوط به کارکنان

–        عدم حضور غیر ضروری افراد

–        صلاحیت و آموزش کارکنان

–        برنامه ریزی و جلسه توجیهی قبل از کار

–        علایم ریگری و ارتباطات

–        طناب راهنما و کنترل بار

–        فاصله ی افراد از بار

ملاحظات ریگری – مقدمه

يک ريگر با صلاحيت و تائيد شده بايد هميشه به جزئيات کار توجه داشته باشد.

 

يک لحظه بي توجهي يا بي دقتي ميتواند به زخمي شدن يا حتي مرگ افراد بيانجامد و صدمات جبران ناپذيري به تاسيسات بزند.

 

دقت کنيد که انجام کار ريگري کاريست فني وپر مسوليت وهرگز نبايد بدست افراد بي تجربه سپرده شود.

 

 اگر شما نميتوانيد اين کار را بخوبي انجام دهيد از انجام آن صرفنظر کنيد.

 

اصول باربرداری و ریگری جرثقیل

5
امتیاز :
اصول باربرداری و ریگری جرثقیل
5 از 2 رای
دیدگاهتان را بنویسید