استفاده ایمن از وینچ باربرداری

ابزار باربرداری
ژانویه 16, 2020
بازدید : 256 بازدید

نحوه ی استفاده ایمن از وینچ:

وینچ ها ممکن است از نوع دستی ، پنوماتیکی و یا برقی باشد

در انتخاب وینچ مهمترین عامل میزان  نیروی کششی مورد نیاز است

درنظر داشته باشید که اکثر سازندگان وینچ میزان کشش وینچ را در موقعیتی بیان می کنند که نصف ظرفیت درام روی آن پیچیده باشد

عامل دیگر میزان ظرفیت درام است یعنی اینکه چه مقدارسیم می تواند روی درام پیچیده شود و همچنین میزان سیم مورد نیاز چقدراست

طول سیم باید بقدری باشد که وقتی قلاب به بالاترین حدخود می رسد حداقل 5دور سیم روی درام باقی بماند

آزمایش قبل از استفاده:

قبل از استفاده از وینچ موارد زیر باید بررسی شود

آیا ظرفیت متناسب با باراست؟

آیا وینچ بازرسی شده و دارای کد یا شماره شناسایی هست؟

آیا حفاظ ها و راهنماهای سیم بکسل سالم است و مواردی که ممکن است به سیم آسیب وارد کند برطرف نشده است؟

(اگر حفاظ سیم بکسل نصب نشده است استفاده نکنید)

درام وینچ را آزمایش کنید که فاقد فرسودگی-ترک خوردگی با آسیب باشد

ترمز و لنت ترمز وینچ را از نظر فرسایش و سائیدگی کنترل کنید

اطمینان یابید که لنت های ترمز و درام ترمز عاری از آلودگی و روغن ریزی است

در صورتی که ترمز اتوماتیک نصب شده و فنر و لینک هاو پین های اتصال آن را بررسی کنید

وقتی برق قطع شده است بررسی کنید که تمام لیورهای کنترل بعد از رها شدن به وضعیت خلاص بر می گردد

مطمئن شوید که فلش های نشان دهنده جهت در جای خود نصب شده و بخوبی دیده می شود

سطح روغن گیربکس را چک کنید

پایه وینچ را از نظر شکستگی جوش،ترک خوردگی اطراف پیچ ها و انححراف و آسیب های ضربه ای بررسی کنید

مطمئن شوید که بلت ها و جوش های مهار کننده وینچ بر روی پایه کافی باشد و بررسی کنید که پایه وینچ علائم آسیب و خرابی نداشته باشد

در صورتیکه وینچ جابجا شود بایستی از نظر مهار شدن به فنداسیون دوباره بازرسی و تاید شود

در صورتیکه وینچ پنوماتیکی است فشار باد را کنترل کنید

وینچ را از نظر عملکرد تست کنید

سیم بکسل وینچ را بازرسی کنید

استفاده از وینچ:

همواره دست خود را دوراز محل پیچیدن سیم روی درام نگهدارید

افراد را از سیم بکسل دور نگه دارید

عملکرد ترمز را قبل از بالابردن بار چک کنید

بار را به آرامی پایین بیاورید و از ایجاد شوک روی وینچ خودداری کنید

هرگز وینچ را اورلود نکنید

 

1
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید